Pădurea Domnească

Între râurile Prut şi Camenca se întinde un codru străvechi, în care mai mult de un sfert din stejari sunt seculari. Un petic de istorie, mărturie a vechilor păduri de stejari ale Moldovei care din păcate au fost defrişate de-a lungul vremurilor.

Din anul 1993 Pădurea Domnească a fost decretată drept rezervaţie naturală, cu scopul păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă şi de mlaştini situate în sectorul de mijloc al râului Prut, conservării şi regenerării speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă. O importanţă majoră în rezervaţie îl au zimbrii. În baza acordului interstatal dintre conducerea Republicii Moldova şi Republica Polonă în anul 2005 a fost primită decizia de a reaclimatiza zimbrul în Republica Moldova. Ca urmare pe 19 august 2005 în rezervaţie au fost aduşi 3 zimbri (un mascul şi două femele) din 2 rezervaţii ale Poloniei.

Anual rezervaţia este vizitată de circa 6-7 mii de turişti în mare parte elevi ai liceelor din Moldova şi studenţi ai Instituţiilor de învăţământ superior, în special facultăţile de geografie, biologie, silvicultură care în afară de asta îşi desfăşoară practica de teren pe teritoriul rezervaţiei.

În prezent, în Pădurea Domnească trăiesc 5 zimbri, pe un spaţiu de 32 de hectare, care poate însă găzdui până la 18 zimbri.